Anasayfa Okulumuzda Eğitim

Okulumuzda Eğitim
Okulumuzun Eğitim Olanakları

ÖZEL GÜNDOĞDU EĞİTİM KURUMLARI OLARAK;
 
 
DOĞRU SEÇİMLER YAPABİLEN;
Bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmak.

ÇEVRESİNE VE KENDİSİNE ÇOK YÖNLÜ KATKISI OLAN,
Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak.

ÇAĞDAŞ,
Milliyetçi, laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.

DENGELİ
Hayatın  olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek özgüven ve davranış özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek.

VE MUTLU
Hayatta tatmin olmanın belirli bir formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olacak ve severek yapacağı şeyleri farketmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak.

TÜRK GENÇLERİ
Atatürk ilkelerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven Dünya’ya örnek olacak vatandaşlar yetiştirmek.
YETİŞTİRMEK.
 
VAR OLUŞ SEBEBİMİZDİR
 
ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJLİ OLMAK DEMEK;
 
EĞİTİM FELSEFEMİZ
Özel Gündoğdu Koleji'nin 48 yıllık birikimi sonunda oluşmuş eğitim felsefesiyle öğrencilerimize, kazanması gereken bilgi, beceri ve değerler,Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredat programına uyumlu,
21 yüzyıl becerileriyle bezenmiş,
İTK değerleriyle kendi tarzını oluşturmuş, şekilde verilmektedir.Sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi felsefe edinmiş ,ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve örnek bir okul olan Özel Gündoğdu Koleji, öğrencisine kazandırmak istediği bilgi, beceri ve değerleri aktarırken birbirini destekleyen ve sarmal bir yapıyla sürekli gelişen dört bölümden destek almaktadır:

Profesyonel Eğitim Kadrosu
Müfredat ve Eğitim,
Ölçme Değerlendirme Birimi
Öğrenme Ortamları

Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan Özel Gündoğdu Kolejinde, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır.
Seçkin eğitim kadromuz , gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.
 
ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJİ’NİN EĞİTİM HEDEFLERİ
Özel Gündoğdu Koleji, tüm kurumlarında, her eğitim seviyesinde aşağıdaki hedeflere ulaşmayı ülkü edinmiştir:
ATATÜRK İLKELERİ’Nİ DÜŞÜNCE HAYATIMIZIN IŞIĞI KABUL ETMEK:
Çocuklarımız Atatürk’ün gösterdiği yolda, çağdaş bilimlerin ışığında yetiştirilmeli, eğitilmelidir.
TOPLUMA GÜÇLÜ, ERDEMLİ, İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİREYLER KAZANDIRMAK:
Çocuklarımız dostluk ve kardeşlik sevgisini yaşamalı; sosyal, güçlü, erdemli bireyler olarak yetiştirilmelidir.
ARAŞTIRMACI BİREYLER YETİŞTİRMEK:
Çocuklarımız araştırmacı bireyler olarak yetiştirilmeli, bilimin her dalında araştırma yapmaya özendirilmelidir.
GÜÇLÜ YABANCI DİL BİLGİSİ KAZANDIRMAK:
Çocuklarımız yabancı ülkelerdeki yaşıtlarıyla, gelecekte meslektaşlarıyla kolay iletişim kurabilmelidir. İyi bir yabancı dil bilgisi, güçlü ve doğru mesajların iletilmesinde çok önemlidir.
ÜLKEMİZE SPORU SEVEN NESİLLER KAZANDIRMAK:
Çocuklarımıza sporun sağlık ve sağlıklı nesiller için önemi, dostlukların kurulmasında evrensel bir bağ olduğu öğretilmelidir.
YÖNETİM YETENEĞİ KAZANDIRMAK VE GELİŞTİRMEK:
Öğrencilerimiz, çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, bilgi ve vizyonu ile etkileyip sürükleyebilmeli, topluma yararlı değişimleri yönetebilecek özelliklere sahip, özgüveni tam, bireyler yani lider olarak yetiştirilmelidir. Öğrencilerimiz, sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı örnek kişilik ve tutarlı davranışları ile diğer insanlar için etkin bir model olmalıdır.
SANAT SEVGİSİ AŞILAMAK:
Çocuklarımız sanatsal bilgi ve beceri ile donatılmalı, yetenekleri geliştirilmelidir.
SOSYAL YARDIM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖREV ÜSTLENMEK:
Öğrencilerimiz, topluma yararlı sosyal, kültürel, çevresel vb. bir hizmeti geliştirmek için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya yatkın, yaşadığı toplum ve evrenin sorunlarına duyarlı olmalıdır.
 
 
 

Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim Okulumuzda Eğitim0 332 323 67 86 pbx
0 533 327 98 96

info@gundogdukoleji.com